ยาเคมีบำบัด

Share

 1. บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยา เช่น ยาเคมีบำบัด ฮอร์โมนบำบัด ตลอดจนยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น Immunotherapy และ Molecular Targeted Therapy เป็นต้น ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และพยาบาล
 2. เปิดบริการทั้งแบบผู้ป่วยนอก คือ ไป – กลับในวันเดียวกัน และแบบผู้ป่วยในเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 3. บริการแบบผู้ป่วยนอกเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. สถานที่ให้ยาแยกส่วนสำหรับผู้ป่วยที่มารับยาเฉพาะไม่ปะปนกับผู้ป่วยโรคอื่น ๆ และมีบริการแบบห้องส่วนตัวให้เลือกอีกด้วย ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวและลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 4. ทีมแพทย์รักษาเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง (Medical Oncology) และมีความชำนาญสูงเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง
 5. ทีมพยาบาลเฉพาะทางด้านรักษาโรคมะเร็ง (Oncology Nurse) มีประสบการณ์สูงและชำนาญในการบริหารยารักษาโรคมะเร็งทางหลอดเลือดได้อย่างถูกต้อง
 6. ขั้นตอนการเตรียมผสมยาเคมีบำบัดเป็นมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีห้องเตรียมยา ตู้ผสมยาที่ถูกต้องตามมาตรฐานดำเนินงานโดยเภสัชกรโดยเฉพาะ
 7. มีแพทย์เฉพาะทางด้านอื่น ๆ ที่เป็นแพทย์ประจำ พร้อมเสมอที่จะร่วมดูแลรักษาแบบสหสาขาหรือในกรณีฉุกเฉินทางด้านการแพทย์
 8. มีการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคมะเร็ง ตลอดจนการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาโดยทีมแพทย์ พยาบาล พร้อมเอกสารเฉพาะโรคมะเร็ง และการพบปะสัมมนาระหว่างผู้ป่วยด้วยกันเอง
 9. ให้ข้อมูลทุกด้านของการรักษาด้วยยาและให้ผู้ป่วยและญาติได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธี ตลอดจนยาที่จะใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง
 10. บริการปรึกษาการรักษาโรคมะเร็ง (Second Opinion) เพื่อเปรียบเทียบหรือเพิ่มความมั่นใจในการรับการรักษาจากโรงพยาบาลเดิม
 11. โทรติดตามผลผู้ป่วยทุกรายในวันรุ่งขึ้น ภายหลังการรักษาด้วยยา และพร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยผ่านทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ตลอด 24 ชั่วโมง
 12. นวัตกรรมด้านยารักษาโรคมะเร็งเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา แผนกเคมีบำบัดจึงจัดให้มีงานวิจัยเพื่อช่วยผู้ป่วยให้มีโอกาสหายจากโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นโดยมีผลข้างเคียงต่ำ