เครื่องฉายรังสี EDGE มิติใหม่ รังสีศัลยกรรม

Share

รังสีศัลยกรรม (Radiosurgery)

รังสีศัลยกรรม คือ การรักษาก้อนเนื้องอก โดยการให้รังสีปริมาณสูงไปทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างถูกต้องตรงตามตำแหน่ง โดยใช้เวลาในการรักษาในระยะเวลาสั้นเพียง 1 – 5 ครั้งเท่านั้น (ปกติการรักษาด้วยรังสีรักษาทั่วไปจะใช้เวลาในการรักษานานหลายสัปดาห์) โดยลำรังสีจะไปทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรง มีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อปกติบริเวณข้างเคียงน้อย เมื่อเซลล์มะเร็งได้รับรังสีปริมาณสูง ทำให้ความสามารถในการเพิ่มจำนวนเซลล์มะเร็งถูกทำลายและตายไปในที่สุด การรักษาด้วยรังสีศัลยกรรมอาจใช้การฉายรังสีเพียงครั้งเดียว หรือหลายครั้ง (ส่วนใหญ่ไม่เกิน 5 ครั้ง) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด และตำแหน่งของมะเร็ง ขณะเดียวกันรังสีศัลยกรรมอาจไม่เหมาะกับเนื้องอกหรือมะเร็งบอกชนิด


เครื่องฉายรังสี EDGE คืออะไร?

เครื่องเร่งอนุภาค EDGE เป็นเครื่องฉายรังสีศัลยกรรม สามารถให้ขอบเขตลำรังสีที่สอดรับกับรูปร่างหรือรูปทรงของก้อนมะเร็ง และในรังสีปริมาณสูงจะเข้าทำลายเซลล์มะเร็งได้ทุกตำแหน่งของร่างกาย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่สามารถรักษาโดยการผ่าตัด ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของเครื่องเร่งอนุภาค EDGE ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพ สามารถฉายรังสีได้อย่างถูกต้อง ตรงตามตำแหน่ง สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งการรักษาส่วนใหญ่จะใช้เวลาในห้องฉายรังสีเพียง 15 นาทีต่อครั้ง

 เครื่องฉายรังสี EDGE มิติใหม่ รังสีศัลยกรรม


EDGE ตอบโจทย์ทุกด้านของรังสีรักษา

ด้านผู้ป่วย​

ให้ประสิทธิภาพสูงในการรักษาและบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งไม่เจ็บและไม่เสียเลือด ถูกต้อง ตรงตามตำแหน่ง สะดวก และรวดเร็ว

ด้านแพทย์รังสีรักษา​

สามารถใช้ได้ทุกเทคนิค SRS, SRT, SBRT, 4D Techniques
คุณสมบัติพิเศษ ได้แก่  – High Dose Rates สูงถึง 2400 MU/Min พร้อมด้วย Flattening Filter Free (FFF) – ลำรังสีความละเอียดสูง ประกอบด้วยซี่วัตถุกัมมันตรังสี 120 ซี่ (HD120 MLC) – สามารถทำ  3D CRT, IMRT และ VMAT
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ – ECLIPSE Radiotherapy Treatment Planning – ARIA Oncology Information System


เครื่องฉายรังสี EDGE มิติใหม่ รังสีศัลยกรรม

ประโยชน์ของเครื่อง EDGE

 • เร่งปริมาณรังสีให้มีความเข้มข้นสูง ทำให้ใช้ระยะเวลาในการรักษาสั้นลง
 • ด้วยระบบการมอนิเตอร์การหายใจขณะที่ผู้ป่วยรับการฉายรังสี ควบคุมให้การรักษาเป็นไปตามจังหวะการหายใจของผู้ป่วย เพิ่มความถูกต้องชัดเจนและลดโอกาสการทำลายเนื้อเยื่อปกติข้างเคียง โดยเฉพาะการรักษารอยโรคในอวัยวะที่มีการเคลื่อนไหวตามการหายใจ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งตับ เป็นต้น
 • เทคนิคการรักษาแบบรังสีศัลยกรรมด้วยเครื่องเร่งอนุภาค EDGE ถูกออกแบบให้สามารถทำการรักษามะเร็งได้หลายชนิด ได้แก่ สมอง กระดูกสันหลัง ปอด อวัยวะในระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินปัสสาวะ
 • เครื่องเร่งอนุภาค EDGE มีซี่วัตถุกัมมันตรังสีขนาดเล็ก จำนวน 120 ซี่ กว้าง 2.5 มม. ซึ่งสามารถเคลื่อนที่เป็นอิสระ ทำให้สามารถเปิดขอบเขตของลำรังสีให้กระชับสอดรับกับรูปร่างของก้อนมะเร็งที่ต้องการรักษาและป้องกันรังสีไม่ให้กระทบกับเนื้อเยื่อปกติข้างเคียง
 • เครื่องเร่งอนุภาค EDGE มีระบบภาพนำวิถี (Image-Guided Radiation Therapy) เป็นระบบตรวจสอบตำแหน่งที่จะให้การรักษาที่ถูกต้องก่อนที่จะทำการฉายรังสีในแต่ละครั้ง
 • เครื่องเร่งอนุภาค EDGE ให้อัตราปริมาณรังสีสูง ทำให้การฉายรังสีแต่ละครั้งใช้เวลาสั้นลง เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยมากขึ้น

EDGE Treatment Flow

 1. การจำลองการรักษาด้วยเครื่อง X-Ray Computer (CT Simulation)
  เพื่อให้ทราบตำแหน่งของรอยโรค และนำภาพมาสร้างเป็นภาพ 3 มิติของรูปร่างของก้อนเนื้องอกและอวัยวะสำคัญต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อกำหนดตำแหน่งของรอยโรคที่ต้องการรักษา
 2. การคำนวณแผนการรักษา
  การวางแผนการรักษาด้วยระบบ Computer แบบ 3 มิติ/4 มิติ จะคำนวณปริมาณรังสีตามเทคนิคในการรักษาอย่างถูกต้องชัดเจน รวมทั้งแสดงให้เห็นการกระจายของปริมาณรังสีแบบ 3 มิติในบริเวณที่แพทย์ต้องการรักษาให้เป็นไปตามแผนการรักษาที่วางไว้
 3. การรักษาโดยการฉายรังสี
  ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาโดยฉายรังสีตามแผนการรักษาที่กำหนดไว้  โดยมีการตรวจสอบตำแหน่งของการรักษาด้วยระบบเอกซเรย์ตรวจสอบตำแหน่งก่อนเริ่มการฉายรังสีโดยแพทย์รังสีรักษา จากนั้นจะเริ่มการฉายรังสีโดยเครื่องเร่งอนุภาคจะหมุนรอบตัวผู้ป่วย 360 องศา
 4. การตรวจสอบตำแหน่งการรักษาในระหว่างดำเนินการฉายรังสี​
  ในระหว่างผู้ป่วยรับการฉายรังสี แพทย์รังสีรักษาสามารถดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งของรอยโรคและก้อนเนื้อได้ตลอดเวลา เพื่อการรักษาที่ถูกต้องตรงตำแหน่งที่วางแผนการรักษาไว้
 5. การตรวจติดตามอาการหลังการรักษา​
  เมื่อผู้ป่วยรับการฉายรังสีครบตามแผนการรักษา  แพทย์ทางรังสีรักษาจะมีการนัดหมายผู้ป่วยเพื่อตรวจติดตามอาการหลังการรักษาเป็นระยะ ๆ