เครื่องช่วยตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ SPECT

Share

ข้อมูลเบื้องต้น

เครื่องช่วยตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์เป็นการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อการวินิจฉัยโรค ซึ่งสามารถทำได้ในอวัยวะ โดยมีหลักการคือ ฉีดสารบางอย่างที่เรียกว่า สารเภสัชรังสี ซึ่งสารเหล่านี้สามารถเข้าสู่ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น จับตัวที่กระดูกที่มีการอักเสบ หรือมีการเสื่อมบางชนิด สามารถดูการทำงานของไตและตับ บางชนิดสามารถเข้าไปในทางเดินอาหารบริเวณที่มีการตกเลือด บางชนิดสามารถจับตัวที่ต่อมไทรอยด์ได้เป็นพิเศษ จากนั้นแพทย์จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า เครื่องสแกนรังสีแกมมา สแกนรังสีที่เปล่งออกมาจากอวัยวะเหล่านั้น แล้วแสดงภาพออกเป็นภาพของอวัยวะต่าง ๆ รวมทั้งสามารถบอกถึงการทำงานของอวัยวะเหล่านั้นได้
โดยทั่วไปจะมีการวัดสารเภสัชรังสีโดยพยาบาลเป็นจำนวนเพียงเล็กน้อยผ่านเส้นเลือดดำบริเวณแขน ซึ่งสารดังกล่าวค่อนข้างมีความปลอดภัยสูง หลังจากนั้นอาจต้องรอเพื่อให้มีการกระจายของสารระยะหนึ่งแล้วผู้เข้ารับการตรวจจะเข้าไปนอนบนเตียง ซึ่งมีหัวตรวจสแกนแกมมาเป็นระยะเวลาประมาณ 20 – 40 นาที แล้วแพทย์จะทำการวินิจฉัยจากภาพที่ปรากฏออกมา


ข้อบ่งชี้ของการตรวจ

เช่น

  • ตรวจดูโรคบางอย่างของกระดูก เช่น การติดเชื้อ ก้อนเนื้อ กระดูกตาย
  • ตรวจดูการทำงานของต่อมไทรอยด์
  • ตรวจเพื่อหาจุดหรือตำแหน่งของเลือดออกในทางเดินอาหาร
  • ประเมินการทำงานของไต
  • ตรวจหาความผิดปกติบางประการของทางเดินน้ำดี