ชุดตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

เริ่มต้นที่ :
6,000 THB
สิ้นสุด :
28/02/2023

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ชุดตรวจนี้รับบริการที่ ศูนย์ป้องกัน และตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่ม รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ เท่านั้น
  • ชุดตรวจนี้เหมาะสำหรับผู้รับบริการที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือมีประวัติเสี่ยงทางพันธุกรรมโรคมะเร็ง
  • ชุดตรวจนี้ใช้สำหรับตรวจค้นหาโรคมะเร็งเฉพาะรายบุคคล และไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กำลังรับการรักษาโรคมะเร็ง
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2566