ชุดตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

Share
เริ่มต้นที่ :
6,500 THB
สิ้นสุด :
31/12/2024

ลดโอกาสเกิดมะเร็ง.. แค่ใส่ใจในความเสี่ยง
ปิดช่องว่างและเติมเต็ม ทุกการดูแล ด้วยชุดตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

รายการตรวจ 

Standard cancer screening

Absolute early cancer detection
(Male)

Absolute early cancer detection
(Female)

Absolute early cancer detection with PET/CT
(Male)

Absolute early cancer detection with PET/CT
(Female)

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

ตรวจหาค่าธาตุเหล็กในเลือด

ตรวจหาค่าเอ็นไซม์แอลดีเอชในเลือด

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

       

ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด

       

ตรวจตัวบ่งชี้การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

       

ตรวจตัวบ่งชี้การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

       

ตรวจปัสสาวะ 

       

ตรวจอุจจาระ 

       

ตรวจการทำงานของไต

     

ตรวจตัวบ่งชี้มะเร็งลำไส้

 

ตรวจตัวบ่งชี้มะเร็งตับ 

 

ตรวจตัวบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน 

 

ตรวจตัวบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก

 

 

 

ตรวจตัวบ่งชี้มะเร็งรังไข่

   

 

ตรวจด้านชีวโมเลกุลในการตรวจมะเร็งปากมดลูก

   

 

ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ

       

ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์

   

 

ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ

 

   

ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง 

 

   

ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบน 

     

ตรวจอัลตราซาวนด์ไทรอยด์ 

 

การส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ 

 

ตรวจวินิจฉัยมะเร็งระยะแรกเริ่มด้วย PET- CT 

     

ค่าแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็ง

สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ

บริการเฉพาะทางพยาบาล

ราคาปกติ (บาท)

13,666

75,972

90,577

142,741

157,347

ราคาแพ็กเกจ (บาท)

6,500

46,200

56,600

72,400

82,800


เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ชุดตรวจนี้รับบริการที่ ศูนย์ป้องกัน และตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่ม รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ เท่านั้น
  • ชุดตรวจนี้เหมาะสำหรับผู้รับบริการที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือมีประวัติเสี่ยงทางพันธุกรรมโรคมะเร็ง
  • ชุดตรวจนี้ใช้สำหรับตรวจค้นหาโรคมะเร็งเฉพาะรายบุคคล และไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กำลังรับการรักษาโรคมะเร็ง
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567