แพ็กเกจผ่าตัดมะเร็ง

Share
เริ่มต้นที่ :
117,000 THB
สิ้นสุด :
31/12/2024

สอบถามเพิ่มเติม

รายการแพ็กเกจ

ระยะเวลานอน รพ. (คืน)

ราค (บาท)

การผ่าตัดก้อนที่เต้านมและผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลโดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย

2 218,000

การผ่าตัดก้อนที่เต้านมและผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลและเลาะต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้โดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย

4 252,000

การผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าและเลาะต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้โดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย

4 255,000

การผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าและผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลโดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย

3 252,000

การผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าและผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลและเลาะต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้โดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย

4 285,000

การปักเข็มชี้ต้าแหน่งและผ่าตัดก้อนที่เต้านมโดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย

1 117,000

การปักเข็มชี้ตำแหน่งและผ่าตัดหินปูนที่เต้านม โดยใช้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย

1 125,000

การผ่าตัดรักษาภาวะบวมน้ำเหลือง 1 – 2 จุด

2 280,000

เงื่อนไขการรับบริการ:

  • ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 4 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
  • รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขบริการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า