แพ็กเกจผ่าตัดมะเร็ง

Share
เริ่มต้นที่ :
102,000 THB
สิ้นสุด :
31/12/2023

รายการแพ็กเกจ

ระยะเวลานอน รพ. (คืน)

ราคา (บาท)

การผ่าตัดก้อนที่เต้านมและผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลโดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย

2 204,500

การผ่าตัดก้อนที่เต้านมและผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลและเลาะต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้โดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย

4 230,000

การผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าและเลาะต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้โดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย

4 231,000

การผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าและผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลโดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย

3 228,500

การผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าและผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลและเลาะต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้โดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย

4 270,000

การปักเข็มชี้ต้าแหน่งและผ่าตัดก้อนที่เต้านมโดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย

1 102,000

การปักเข็มชี้ตำแหน่งและผ่าตัดหินปูนที่เต้านม โดยใช้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย

1 114,500

การผ่าตัดรักษาภาวะบวมน้ำเหลือง  1 – 2 จุด

2 262,500

เงื่อนไขการรับบริการ:

  • ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
  • รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขบริการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า