แพ็กเกจตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ (Low-dose CT Scan)

เริ่มต้นที่ :
3,300 THB
สิ้นสุด :
31/08/2022

สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 – 80 ปี และมีปัจจัยเสี่ยง

  • สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละครึ่งซองมานานกว่า 30 ปี หรือ 1 ซองนานกว่า 20 ปี ปัจจุบันยังสูบอยู่ หรือเลิกสูบไม่ถึง 15 ปี
  • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง

 

แพ็กเกจตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ (Low-dose CT Scan) 3,300 บาท


เงื่อนไขการรับบริการ
  • ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยในเมืองไทย
  • ใช้ได้เฉพาะที่ รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซ.ศูนย์วิจัย) และ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ตรวจ
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2565


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

  • คลินิกมะเร็งปอดและทรวงอก รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ โทร. 0 2310 3038-9
  • ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ รพ.กรุงเทพ โทร. 0 2310 3008