ป่วย...แล้วให้ได้อะไรบ้าง

Share

“มะเร็งเป็นเพียงโรคโรคหนึ่งที่เราต้องรับมือกับมัน และอย่าคิดว่าหากเป็นแล้วเราต้องเสียชีวิต ไม่ใช่ทุกคนที่จะป่วยเป็นโรคนี้ เพราะฉะนั้นควรมองว่านี่เป็นโอกาสอย่างหนึ่ง และลองพิจารณาดูว่าเราจะสามารถมองหาข้อดีหรือประโยชน์จากการเป็นโรคนี้ได้อย่างไร ซึ่งการปรับความคิดให้เป็นบวกนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากในการต่อสู้กับมะเร็ง”

 

ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์โลหิตวิทยา
โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ