อัตราค่าบริการห้องพัก

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ มีห้องพักไว้บริการหลากหลายรูปแบบเหมาะสมสำหรับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นแบบ Standard, Deluxe, Superior  

ประเภทห้อง

รวม

ค่าห้องและค่าอาหาร

ค่าบริการพยาบาล

ค่าบริการโรงพยาบาล

Ward
Superior
22,500
16,100
3,900
2,500
Deluxe
17,000
11,100
3,900
2,000
Standard
11,300
5,600
3,900
1,800

หลักการคิดค่าบริการห้องพัก

  1. ไม่เกิน 12 ชั่วโมง คิดครึ่งวัน
  2. 12 ชั่วโมง- 24 ชั่วโมง คิดหนึ่งวัน
  3. สามารถใช้ห้องพักต่ออีก 2 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ชำระค่าบริการ

หมายเหตุ

  • ขอสงวนสิทธิในการไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีการเปลี่ยนแปลงราคา
  • ส่วนลดตามสิทธิของประกันและโรงพยาบาลเป็นไปตามหมวดหมู่ ค่ารักษาพยาบาล
 
สอบถามข้อมูลได้ที่แผนกรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ โทร. 02-310-3281, 02-755-1281 อีเมล์: [email protected]