ประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง

แบบประเมินความเสี่ยงมะเร็งระยะแรกเริ่ม
ในผู้ที่ยังไม่มีอาการของโรค
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมการคัดกรองสุขภาพของโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ กดปุ่ม "ยอมรับ" หากท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงดังนี้
ข้อมูลส่วนตัวของท่าน และข้อมูลที่ท่านกรอกในแบบประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ
การทำแบบประเมินความเสี่ยงมะเร็งนี้ "ไม่มีค่าใช้จ่าย" แต่อย่างใด
ผลการทดสอบในโปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางเท่านั้น มิได้มุ่งหมาย เพื่อใช้ทดแทนการ ให้คำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพแต่อย่างใด
คำแนะนำที่ได้จากโปรแกรมนี้เป็นเพียงผลที่ได้จากการคำนวณจากแบบสอบถามเท่านั้น
ฉันยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ