ทำไมต้องโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

ทำไมต้องโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

ด้วยความมุ่งมั่นกว่า 10 ปีในฐานะโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถมีความตั้งใจที่จะควบคุมการรักษาโรคมะเร็งและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งให้การดูแลแบบครบองค์รวมในทุกขั้นตอนของการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

เราชำนาญด้านมะเร็ง

 • เราเป็นหนึ่งในเครือข่ายการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
 • เรามีแพทย์ผู้ชำนาญการในการรักษามะเร็งที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
 • เราดูแลผู้ป่วยด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ
 • เราใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
 • เราดูแลผู้ป่วยครบทุกรายละเอียด ทั้งการป้องกัน การวินิจฉัย การรักษา และฟื้นฟู
 • เราใส่ใจดูแลผู้ป่วยมะเร็งและคนใกล้ชิดให้มีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมเอาชนะมะเร็ง

เรามุ่งมั่นในการให้บริการผู้ป่วยมะเร็ง

 • เรามุ่งเน้นการดูแลโรคมะเร็งแบบครบองค์รวม
 • เรามีทีมสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมสนับสนุนผู้ป่วยในทุกขั้นตอนการรักษา
 • เราบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
 • เราสนับสนุนให้ผู้ป่วยและญาติปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อป้องกันโรคมะเร็งและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

เราพร้อมดูแลรักษามะเร็งครบทุกขั้นตอน

 • เราใช้กระบวนการการรักษาด้วยวิธีการที่ทันสมัย
 • เราให้บริการด้วยความเป็นไทยสำหรับผู้ป่วยและญาติ
 • เราให้พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาอยู่เสมอ
 • เราให้การพยาบาลตามมาตรฐานระดับสากล
 • เราได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรระดับโลก