ศูนย์เต้านม

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์เต้านมวัฒโนสถ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการลดสถิติผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยมอบการดูแลเฉพาะด้านให้กับสตรีทุกวัย ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านเต้านม เพราะมะเร็งเต้านมมีโอกาสที่จะหายขาดได้ หากสามารถตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ทีมแพทย์และบุคลากรของเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษา และตรวจหามะเร็งให้กับผู้สนใจตั้งแต่ระยะที่ยังไม่แสดงอาการ เพื่อลดการเกิดโรค เพิ่มโอกาสหาย และไม่กลับมาเป็นซ้ำในอนาคต

จุดเด่นของเรา

 • One Stop Service โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ ได้แก่ ศัลยแพทย์เต้านม แพทย์รังสีวินิจฉัยเต้านม และพยาบาลชำนาญการเรื่องเต้านม และผ่านรับรองมาตรฐานโดย JCI สหรัฐอเมริกา
 • มีการประชุมของแพทย์สหสาขาพิจารณาการรักษาที่เหมาะสมตามชนิดเซลล์ ผลฮอร์โมนรีเซปเตอร์ และระยะโรค

บริการทางการแพทย์

 • การตัดชิ้นเนื้อเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ ด้วยปืนตัดอัตโนมัติ (Core Biopsy)
 • การรักษามะเร็งเต้านมด้วยวิธีการเจาะดูดน้ำออก (Aspirate) 
 • การรักษามะเร็งเต้านมโดยนำวิถีด้วยเข็ม เพื่อบอกตำแหน่งของมะเร็งก่อนการผ่าตัด (Needle Localization) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัด
 • การฉีดสีเพื่อเอกซเรย์ความผิดปกติของท่อน้ำนม (Ductogram)
 • การเจาะชิ้นเนื้อพิสูจน์หาเซลล์มะเร็งด้วยเข็มเล็ก (Fine Needle Aspiration)
 • การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการทำดิจิทัล แมมโมแกรม (Digital Mammogram) และ
  อัลตราซาวนด์ (Ultrasound) เพื่อรู้ถึงลักษณะ ขนาด และรูปทรงของก้อนมะเร็ง เพื่อทำการตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ

โรคมะเร็งเต้านมในปัจจุบันยังไม่ค้นพบวิธีป้องกันที่ได้ผล แต่การตรวจหาเซลล์มะเร็งเต้านมตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่มีอาการสามารถช่วยลดการเกิดโรคได้ เพราะหากตรวจพบเซลล์มะเร็งตั้งแต่ระยะแรก โอกาสที่จะรักษาให้หายขาดและไม่กลับมาเป็นซ้ำก็มีมากขึ้น

สตรีที่ควรตรวจมะเร็งเต้านม

 • สตรีที่มีประวัติการตรวจยีนผิดปกติ หรือมีญาติแท้ ที่ตรวจพบยีนผิดปกติ โดยควรเริ่มตรวจตั้งแต่ช่วง
  อายุ 25 ปี
 • สตรีที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจมะเร็งเต้านมเป็นประจำทุกปี
 • หากคลำพบก้อนเนื้อบริเวณเต้านมหรือมีเลือดออกที่หัวนม และอาการผิดปกติอื่น บริเวณเต้านม ควรพบแพทย์ทันที

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

 • สามารถรับประทานอาหารและดื่มน้ำได้ตามปกติ แต่ไม่ควรรับประทานจนอิ่มแน่นมากเกินไป
 • ควรงดการทาแป้งฝุ่น โลชั่น และผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายบริเวณเต้านม รวมถึงรักแร้
 • หากเคยตรวจมะเร็งเต้านมมาก่อนจากโรงพยาบาลอื่น ควรนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทั้งหมด
  มาด้วย
 • แจ้งอาการผิดปกติของเต้านมที่เกิดขึ้นให้รังสีแพทย์ทราบอย่างละเอียด

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เต้านม
ชั้น 3 โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
วันจันทร์, วันอังคาร, วันศุกร์ และ วันเสาร์ เปิดบริการ 08.00 - 16.00 น.
วันพุธ, วันพฤหัสบดี เปิดบริการ 08.00 - 19.00 น.
วันอาทิตย์ เปิดบริการ 08.00 - 15.00 น.