ศูนย์อายุรกรรมมะเร็ง

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ พร้อมให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการรักษาโรคมะเร็งทุกชนิดด้วย
ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมโรคมะเร็ง มีการวางแผนรักษาอย่างบูรณาการเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นโรคซ้ำ 
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ผู้ป่วยและคนในครอบครัวจะมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจทุกระยะเพื่อการรักษาที่มีคุณภาพ นำไปสู่ชีวิตใหม่ที่ร่างกายและจิตใจค่อย ๆ กลับมาแข็งแรงดังเดิม

จุดเด่นของเรา

 • ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการรักษามะเร็งทุกประเภท
 • มีประชุมแพทย์สหสาขา ได้แก่ อายุรแพทย์มะเร็ง อายุรแพทย์โลหิตวิทยา ศัลยแพทย์มะเร็ง พยาธิแพทย์ กรณีเคสยากหรือมีข้อสงสัยเรื่องวินิจฉัยเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องชัดเจน
 • มีหน่วยโภชนบำบัดช่วยดูแลเรื่องโภชนคลินิก

บริการทางการแพทย์

 • การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดชนิดต่าง ที่มีความพร้อม ผ่านรูปแบบการรักษาที่บูรณาการ ภายใต้การดูแลของแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง
 • ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจก่อนเข้ารับการรักษาด้วยยา
 • ศูนย์ข้อมูล Education Center พร้อมบริการข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ทั้งการรักษาและแนวทางการป้องกันสำหรับผู้ป่วยและญาติ โดยจัดทำเป็นสื่อที่เข้าใจง่าย ครบทั้งภาพ เสียง และหนังสือ

เครื่องมือและเทคนิคการรักษา

ทีมแพทย์จะพิจารณาและวางแผนการรักษา โดยเลือกใช้ยาที่เข้ากับชนิดและระยะของโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็น ด้วยรูปแบบการรักษาที่บูรณาการ อาทิ

 • การใช้ยาเคมีบำบัดหรือสารเคมีเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็ง โดยยาเคมีบำบัดนี้สามารถรับประทาน หรือฉีดให้แพร่กระจายผ่านกระแสเลือดในร่างกาย เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคมะเร็ง และช่วยบรรเทาอาการ (หากมะเร็งของผู้ป่วยอยู่ในระยะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้)
 • การรักษาด้วยฮอร์โมน โดยใช้ยาระงับฮอร์โมนในร่างกายที่เซลล์มะเร็งบางชนิดใช้ในการเติบโต เช่น มะเร็งเต้านม โดยตัวยาจะเข้าไปช่วยระงับการสร้างฮอร์โมนและป้องกันการเติบโตของเซลล์มะเร็ง
 • การรักษาแบบเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง โดยการให้ยาหรือสารยับยั้งกระบวนการส่งสัญญาณระดับเซลล์ภายในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตและมีการแบ่งตัวของเซลล์ ส่งผลกระทบต่ออวัยวะรอบข้างน้อยกว่าการใช้ยาเคมีบำบัด โดยอาจรักษาโดยใช้ยาเคมีบำบัดและเทคนิคการรักษาโรคมะเร็งอื่น ๆ ร่วมกันตามระยะของโรคและอาการของผู้ป่วย
 • การรักษาแบบ Immunotherapy หรือการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดในมะเร็งบางชนิด เป็นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงาน เพื่อกำจัดและควบคุมเซลล์มะเร็งในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ

กระบวนการรักษาโรคมะเร็งด้วยการให้ยาเคมีบำบัด อาจมีการรักษาร่วมกับการผ่าตัด การฉายแสง หรือให้ยาฮอร์โมน ยาที่ใช้อาจมีชนิดเดียวหรือหลายชนิดร่วมกัน ขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรค นี่คือการเตรียมตัวเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

 • บำรุงร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารมีประโยชน์
 • ควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย งดอาหารรสจัด และดื่มน้ำไม่น้อยกว่าวันละ 2 – 3 ลิตร
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ควรพบทันตแพทย์ก่อนเข้ารับยาเคมีบำบัด เพื่อตรวจหาฟันผุ และอาการเหงือกอักเสบ
 • ควรเข้ารับการตรวจเลือดเพื่อดูความพร้อมของร่างกายก่อนให้ยา
 • รับประทานอาหารก่อนเริ่มรับยาเคมีบำบัดประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง และควรปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อน
 • ควรแจ้งแพทย์ทันทีหากมีอาการข้างเคียงในการให้ยาเคมีบำบัด หรือรู้สึกถึงความผิดปกติในร่างกายระหว่างการรักษา

Center of Excellence

COE at BDMS

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
วันจันทร์, พฤหัสบดี, เสาร์ และอาทิตย์ : เปิดบริการ 07.00 – 17.00 น.
วันอังคาร, พุธ และศุกร์ : เปิดบริการ 07.00 – 18.00 น.