รังสีวินิจฉัยมะเร็ง

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ พร้อมให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยเครื่องมือทางรังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมถึงรังสีร่วมรักษาที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีรักษาที่ให้ผลใกล้เคียงกับการผ่าตัด โดยมีเครื่องมือทันสมัย
อื่น ๆ ใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มศักยภาพ เช่น อัลตราซาวนด์ หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการนำทาง ฯลฯ ช่วยให้ทีมแพทย์สามารถวินิจฉัยและให้การรักษาโรคได้อย่างชัดเจน เพื่อความอุ่นใจของผู้ป่วยและคนในครอบครัว

จุดเด่นของเรา

 • ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการการอ่านและแปลผลภาพถ่ายรังสีมะเร็งโดยเฉพาะ
 • ตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เช่น เครื่องเพทซีที อัลตราซาวนด์หลายมิติ
 • สามารถผลิตสารรังสีเองในการตรวจหามะเร็งจำเพาะ เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก

บริการทางการแพทย์

 • การตรวจวินิจฉัยให้การรักษาโรคมะเร็งและโรคอื่น อาทิ โรคทางสมอง เช่น โรคพาร์กินสัน ฯลฯ ด้วยรังสีวินิจฉัย โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ และเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย
 • การตรวจวินิจฉัยด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (การใช้สารเภสัชรังสีในการตรวจและรักษา) ครบทุกระบบของโรค
 • การตรวจระดับการทำงานของต่อมไทรอยด์
 • การรักษาอาการปวดกระดูกจากโรคมะเร็ง

เครื่องมือและเทคนิคการรักษา

เครื่องมือ

 • เครื่องอัลตราซาวนด์ เครื่องซีที สแกน สำหรับตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัย
 • เครื่องเพทซีที (PET/CT Scan) สำหรับการตรวจวินิจฉัยทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • เครื่องไซโคลตรอน (Cyclotron) สำหรับผลิตสารเภสัชรังสีที่ใช้ตรวจหาเซลล์โรคมะเร็ง (ใช้ร่วมกับเครื่องเพททีซี)
 • เครื่องไทรอยด์ อัพเทค (Thyroid Uptake) สำหรับตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์

เทคนิคการรักษา

 • วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีร่วมรักษา (Intervention Radiology) ซึ่งเป็นวิวัฒนาการการรักษาโรคมะเร็งโดยไม่ต้องผ่าตัด
 • รักษาโรคมะเร็งด้วยสารเภสัชรังสี เช่น รังสีไอโอดีนเพื่อการรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ ฯลฯ
 • ค้นหาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับเซลล์มะเร็ง ด้วยการตรวจระดับการทำงานของต่อมไทรอยด์
 • วินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยการเจาะชิ้นเนื้อโดยใช้ภาพนำทาง (Image Guide Percutaneous Biopsy) เพื่อวางตำแหน่งของเข็มผ่านทางผิวหนังเข้าไปยังตำแหน่งที่ผิดปกติ ช่วยให้แพทย์สามารถนำเนื้อเยื่อหรือเซลล์มาทำการวินิจฉัย

ข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ

รายละเอียดพอสังเขปของการฉายรังสี: การตรวจและรักษาโรคมะเร็งด้วยการฉายรังสี คือ การใช้รังสีที่มีพลังงานและอนุภาคสูง โดยใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแต่ก็มากพอที่จะทำลายเซลล์มะเร็งได้ โดยใช้ระยะเวลาในการฉายแต่ละครั้งประมาณ 10 – 30 นาทีต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 4 – 7 สัปดาห์ โดยผู้ป่วยแต่ละท่านจะใช้เวลาในการรักษาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง ตำแหน่ง ขนาด และระยะการดำเนินของโรค

การเตรียมตัวของผู้ป่วย: ควรเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉายรังสีด้วยการดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และดูแลความสะอาดของร่างกาย 

ผู้ป่วยและคนในครอบครัวสามารถติดต่อศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถเพื่อรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การปฏิบัติตัวระหว่างเข้ารับการรักษา การดูแลผิวหนังที่ผ่านการฉายรังสี และการปฏิบัติตัวหลังจากรับการฉายรังสี เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกระบวนการ

สอบถามเพิ่มเติมที่