พญ. ชมพูนุท วงศ์ประเสริฐ

พญ. ชมพูนุท วงศ์ประเสริฐ


Hematology

การศึกษา

 • 2557

  อายุรศาสตร์โรคเลือด

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2552

  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

 • 2566

  BDMS Bylaws

  BDMS, null
 • 2566

  BDMS PDPA Awareness Training for BDMS Physician

  BDMS, null
 • 2566

  Code of Behavior

  BDMS, null
 • 2566

  Informed Consent

  BDMS, null
 • 2566

  Legal issues in insured patient administration for physicians

  BDMS, null