นพ. จิตรการ มิติสุบิน

นพ. จิตรการ มิติสุบิน


Internal Medicine, Medical Oncology

การรักษา และ การบริการ

เคมีบำบัดรักษามะเร็ง
รักษามะเร็งด้วยยามุ่งเป้า
ภูมิคุ้มกันบำบัด
ฮอร์โมนบำบัดรักษามะเร็ง
รักษามะเร็งแบบเฉพาะบุคคลด้วยวิธีการแพทย์แม่นยำ
see-more

การศึกษา

 • 2551

  อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2551

  Fellowship in Medical Oncology

  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2549

  อายุรศาสตร์

  แพทยสภา
 • 2543

  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

 • 2566

  BDMS Bylaws

  BDMS, null
 • 2566

  BDMS PDPA Awareness Training for BDMS Physician

  BDMS, null
 • 2566

  Code of Behavior

  BDMS, null
 • 2566

  Informed Consent

  BDMS, null
 • 2566

  Legal issues in insured patient administration for physicians

  BDMS, null
 • 2566

  Preoperative Medical Evaluation for Non Cardiac Surgery

  BDMS, null