พญ. กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์

พญ. กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์


Internal Medicine, Medical Oncology

การรักษา และ การบริการ

เคมีบำบัดรักษามะเร็ง
รักษามะเร็งด้วยยามุ่งเป้า
ภูมิคุ้มกันบำบัด
ฮอร์โมนบำบัดรักษามะเร็ง
รักษามะเร็งแบบเฉพาะบุคคลด้วยวิธีการแพทย์แม่นยำ
see-more

การศึกษา

 • 2551

  อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

  โรงพยาบาลราชวิถี
 • 2549

  อายุรศาสตร์

  โรงพยาบาลราชวิถี
 • 2541

  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

  มหาวิทยาลัยรังสิต

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

 • 2567

  Preoperative Medical Evaluation for Non-Cardiac Surgery (update 2023)

  BDMS, null
 • 2566

  BDMS Bylaws

  BDMS, null
 • 2566

  Code of Behavior

  BDMS, null
 • 2566

  Informed Consent

  BDMS, null
 • 2566

  Informed Consent

  BDMS, null
 • 2566

  Preoperative Medical Evaluation for Non Cardiac Surgery

  BDMS, null
 • 2566

  ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้นสำหรับแพทย์เฉพาะทางผู้ให้บริการเวชศาตร์จีโนม ด้านเวชศาสตร์จีโนมสำหรับอายุรแพทย์โรคมะเร็ง

  แพทยสภา, Thailand
 • 2565

  BDMS Bylaws

  BDMS, Thailand
 • 2565

  BDMS PDPA Awareness Training for BDMS Physician

  BDMS, Thailand
 • 2565

  Code of Behavior (TH)

  BDMS, Thailand
 • 2565

  Doctor Communication # Doctor Explanation

  BDMS, Thailand
 • 2565

  Doctor Communication # Telemedicine Communication

  BDMS, Thailand
 • 2565

  Legal issues in insured patient administration for physicians

  BDMS, Thailand
 • 2563

  BDMS Bylaws

  BDMS, Thailand
 • 2563

  Code of behavior (TH)

  BDMS, Thailand
 • 2563

  Doctor communication # Doctor Listen to patient carefully

  BDMS, Thailand
 • 2563

  Doctor communication # Doctor treating you with dignity

  BDMS, Thailand
 • 2563

  Doctor Communication # Patient’s Choice

  BDMS, Thailand