นพ. ศุภกร โรจนนินทร์

นพ. ศุภกร โรจนนินทร์


Surgery

Surgical Oncology
 • ศูนย์และคลินิก

 • ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

  ศัลยศาสตร์

 • อนุสาขา

  ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

 • ภาษา

  English, Thai

การรักษา และ การบริการ

ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และมะเร็งเต้านม
see-more

การศึกษา

 • 2548

  ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

  Thai Medical Council, Thailand
 • 2527

  ศัลยศาสตร์

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2520

  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

 • 2566

  BDMS Bylaws

  BDMS, null
 • 2566

  Code of Behavior

  BDMS, null
 • 2566

  Informed Consent

  BDMS, null
 • 2566

  BDMS PDPA Awareness Training for BDMS Physician

  BDMS, Thailand
 • 2566

  Legal issues in insured patient administration for physicians

  BDMS, Thailand
 • 2565

  BDMS Bylaws

  BDMS, Thailand
 • 2564

  BDMS Bylaws

  BDMS, Thailand
 • 2564

  Code of Behavior (TH)

  BDMS, Thailand
 • 2564

  Doctor Communication # Doctor Explanation

  BDMS, Thailand
 • 2564

  Doctor Communication # Telemedicine Communication

  BDMS, Thailand
 • 2564

  Code of behavior (ENG)

  BDMS, Thailand
 • 2564

  Doctor communication # Doctor Listen to patient carefully

  BDMS, Thailand
 • 2564

  Doctor communication # Doctor treating you with dignity

  BDMS, Thailand
 • 2564

  Doctor Communication # Patient’s Choice

  BDMS, Thailand
 • 2563

  BDMS Bylaws

  BDMS, Thailand
 • 2563

  Code of behavior (TH)

  BDMS, Thailand
 • 2532

  Clinical Observership in Head and Neck Surgical Oncology

  The University of Texas MD Anderson Cancer Center, United States