นพ. สุรพล อิสรไกรศีล

นพ. สุรพล อิสรไกรศีล


Internal Medicine, Hematology

การศึกษา

 • 2527

  อายุรศาสตร์โรคเลือด

  Thai Medical Council, Thailand
 • 2521

  อายุรศาสตร์

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2517

  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

 • 2566

  BDMS Bylaws

  BDMS, null
 • 2566

  BDMS PDPA Awareness Training for BDMS Physician

  BDMS, null
 • 2566

  Code of Behavior

  BDMS, null
 • 2566

  Informed Consent

  BDMS, null
 • 2566

  Legal issues in insured patient administration for physicians

  BDMS, null
 • 2566

  Preoperative Medical Evaluation for Non Cardiac Surgery

  BDMS, null