นพ. ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ

นพ. ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ


Surgery

Surgical Oncology
 • ศูนย์และคลินิก

 • ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

  ศัลยศาสตร์

 • อนุสาขา

  ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

 • ภาษา

  English, Japanese, Thai

การศึกษา

 • 2548

  ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

  Thai Medical Council, Thailand
 • 2540

  ศัลยศาสตร์

  Thai Medical Council, Thailand
 • 2527

  ศัลยศาสตร์

  Japan Surgical Society, Japan
 • 2523

  Bachelor of Medicine

  Tokyo Medical and Dental University, Japan