ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็ง

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ พร้อมด้วยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคมะเร็งและทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ
มีความตั้งใจอย่างสูงที่จะคลายความกังวลให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ตรวจพบแล้วว่า เป็นชนิดที่อยู่ในระยะผ่าตัดออกได้ โดยอาจผ่าตัดควบคู่กับการรักษาวิธีอื่น ๆ เช่น การรักษาด้วยรังสี เคมีบำบัด การรักษาด้วยฮอร์โมน ฯลฯ โดยการผ่าตัดจะช่วยลดอาการแทรกซ้อนให้ลดลง และทีมแพทย์จะคำนึงถึงจิตใจและร่างกายของผู้ป่วยเป็นหลัก เพื่อหายขาดจากโรคได้โดยเร็ว

จุดเด่นของเรา

ได้รับการดูแลรักษาโดยศัลยแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูงในการผ่าตัดรักษามะเร็งชนิดต่าง ควบคู่กับการรักษาวิธีอื่น อย่างรวดเร็ว พร้อมตอบคำถาม และให้คำแนะนำทั้งผู้ป่วยและญาติ

บริการทางการแพทย์

รักษาโรคมะเร็งด้วยการผ่าตัดในโรคมะเร็งชนิดที่สามารถผ่าตัดและอยู่ในระยะผ่าตัดได้ อาทิ

 • มะเร็งหลอดอาหาร
 • มะเร็งกระเพาะอาหาร
 • มะเร็งตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
 • มะเร็งลำไส้เล็ก
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • มะเร็งต่อมไทรอยด์
 • มะเร็งบริเวณศีรษะและคอ
 • มะเร็งปอด
 • มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน และเนื้องอกตามร่างกาย
 • มะเร็งผิวหนังและเมลาโนมา เป็นต้น

เครื่องมือและเทคนิคการรักษา

เครื่องมือและเทคนิคการรักษาที่ทันสมัย ครอบคลุมมาตรฐานการรักษา

ข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ

 • ก่อนผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด แพทย์จะประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและส่งปรึกษาอายุรแพทย์เฉพาะทางเพื่อประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด
 • ควรรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพื่อช่วยให้ร่างกายสามารถฟื้นฟูได้เร็วยิ่งขึ้น ลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 • ควรดื่มน้ำวันละ 6 – 8 แก้ว
 • ออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เพิ่มความทนทานและความยืดหยุ่น ทำให้สามารถฟื้นตัวได้เร็ว
 • งดสูบบุหรี่ 3 – 6 สัปดาห์ก่อนผ่าตัด เนื่องจากการสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงระหว่างผ่าตัด โดยทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น และแผลผ่าตัดหายช้า
 • หยุดยาที่อาจเป็นสาเหตุของเลือดออกง่ายหรือหยุดยาก ก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 7 วัน หรือตามดุลยพินิจของแพทย์
 • หากมีการรับประทานยา วิตามิน หรืออาหารเสริม ต้องแจ้งแพทย์ผู้รักษาเพื่อพิจารณาหากต้องหยุดยาก่อนผ่าตัด
 • ฝึกเทคนิคผ่อนคลายเพื่อลดความเครียดและความกังวลใจ เช่น การนั่งสมาธิ อ่านหนังสือที่ช่วยให้รู้สึกสงบผ่อนคลาย

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.