เคมีบำบัดผู้ป่วยนอก

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์เคมีบำบัดวัฒโนสถ พร้อมรักษาโรคมะเร็งทุกชนิดด้วยการให้ยา หรือ ‘เคมีบำบัด’ โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมโรคมะเร็ง และทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพที่ยินดีให้คำปรึกษาในทุกรายละเอียด ผู้ป่วยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสมกับระยะของโรค รวมถึงสภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อยับยั้งการเติบโตและแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กลับมาเกิดโรคซ้ำ ภายใต้บรรยากาศที่ช่วยลดความรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลของผู้ป่วยและคนในครอบครัว

จุดเด่นของเรา

 • พยาบาลผ่านการอบรมการให้ยาเคมีบำบัด ลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์จากการให้ยา
 • ห้องส่วนตัวเพื่อรับยาเคมีบำบัด

บริการทางการแพทย์

การรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ด้วยการให้ยา โดยชนิดของยาและแนวทางการรักษาจะแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคมะเร็ง ระยะ และอาการของโรค ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคมะเร็ง

เครื่องมือและเทคนิคการรักษา

ทีมแพทย์จะพิจารณาและวางแผนการรักษา โดยเลือกใช้ยาที่เข้ากับชนิดและระยะของโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็น ด้วยรูปแบบการรักษาที่บูรณาการ อาทิ

 • การใช้ยาเคมีบำบัดหรือสารเคมีเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็ง โดยยาเคมีบำบัดนี้สามารถรับประทาน หรือฉีดให้แพร่กระจายผ่านกระแสเลือดในร่างกาย เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคมะเร็ง และช่วยบรรเทาอาการ (หากมะเร็งของผู้ป่วยอยู่ในระยะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้)
 • การรักษาด้วยฮอร์โมน โดยใช้ยาระงับฮอร์โมนในร่างกายที่เซลล์มะเร็งบางชนิดใช้ในการเติบโต เช่น มะเร็งเต้านม โดยตัวยาจะเข้าไปช่วยระงับการสร้างฮอร์โมนและป้องกันการเติบโตของเซลล์มะเร็ง
 • การรักษาแบบเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง โดยการให้ยาหรือสารยับยั้งกระบวนการส่งสัญญาณระดับเซลล์ภายในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตและมีการแบ่งตัวของเซลล์ ส่งผลกระทบต่ออวัยวะรอบข้างน้อยกว่าการใช้ยาเคมีบำบัด อาจรักษาโดยใช้ยาเคมีบำบัดและเทคนิคการรักษาโรคมะเร็งอื่น ๆ ร่วมกันตามระยะของโรคและอาการของผู้ป่วย
 • การรักษาแบบ Immunotherapy หรือ การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดในมะเร็งบางชนิด เป็นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงาน เพื่อกำจัดและควบคุมเซลล์มะเร็งในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การรักษาแบบกระตุ้นภูมิต้านทาน เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตและแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง โดยให้ยาที่มีแอนติบอดีสังเคราะห์ ซึ่งจะแนบกับโปรตีนเฉพาะในเซลล์มะเร็ง
 • การรักษาโดยใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์โมเลกุลหรือพันธุกรรม ช่วยในการคัดสรรเทคนิคการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน

ข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ

กระบวนการรักษาโรคมะเร็งด้วยการให้ยาเคมีบำบัด อาจมีการรักษาร่วมกับการผ่าตัด การฉายแสง หรือให้ยาฮอร์โมน ยาที่ใช้อาจมีชนิดเดียวหรือหลายชนิดร่วมกัน ขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรค นี่คือการเตรียมตัวเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

 • บำรุงร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารมีประโยชน์
 • ควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย งดอาหารรสจัด และดื่มน้ำไม่น้อยกว่าวันละ 2 – 3 ลิตร
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ควรพบทันตแพทย์ก่อนเข้ารับยาเคมีบำบัด เพื่อตรวจหาฟันผุ และอาการเหงือกอักเสบ
 • ควรเข้ารับการตรวจเลือดเพื่อดูความพร้อมของร่างกายก่อนให้ยา
 • รับประทานอาหารก่อนเริ่มรับยาเคมีบำบัดประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง และควรปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อน
 • ควรแจ้งแพทย์ทันทีหากมีอาการข้างเคียงในการให้ยาเคมีบำบัด หรือรู้สึกถึงความผิดปกติในร่างกายระหว่างการรักษา

สอบถามเพิ่มเติมที่