World Cancer Day 2017 ใส่ใจมะเร็งเชิงป้องกัน

มะเร็งเป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัวทุกคน เนื่องในวันมะเร็งโลกหรือ World Cancer Day 2017 ที่ตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ อยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและใส่ใจกับการป้องกันโรคมะเร็ง ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับตนเอง แต่ยังสามารถส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องให้กับคนใกล้ตัวอีกด้วย หนึ่งในโรคที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากคือโรคมะเร็ง ซึ่งจริง ๆ แล้วจากข้อเท็จจริงของโรคมะเร็งที่ควรคำนึงถึงพบว่า 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งสามารถป้องกันได้ และ 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งสามารถค้นหาได้ในระยะแรกเริ่มได้ คัดกรองได้ มีโอกาสรักษาให้หายได้ พร้อมกลับมาใช้ชีวิตได้ดังเดิม ดังนั้นการใส่ใจข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งอยู่เสมอ เป็นอีกรูปแบบของการป้องกันดูแลทั้งตัวเองและคนที่รักได้อีกทางหนึ่ง  

“เราทำได้ คุณทำได้ ห่างไกลมะเร็งไปด้วยกัน”

#WeCanICan #TogetherPreventCancer

 

รู้จักโรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง (Cancer) เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล์ในร่างกายที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงลุกลามและส่งผลให้เซลล์ของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ไม่สามารถทำงานได้ดังเดิม ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น การติดเชื้อไวรัสบางชนิด ความผิดปกติทางพันธุกรรม การรับประทานอาหารหรือการได้รับสารพิษที่มีสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) ตลอดจนการได้รับสารพิษที่มีสารก่อมะเร็ง เป็นต้น จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สารพันธุกรรมภายในเซลล์เกิดความเปลี่ยนแปลง เสียหาย และเข้าสู่การกลายพันธุ์ (Mutation) ไปเป็นมะเร็งในที่สุด ซึ่งการเกิดมะเร็งนั้นไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของยีนเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความผิดปกติของยีนมากมายที่สะสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน  

ปัจจัยก่อมะเร็ง

  • สิ่งแวดล้อมภายใน

    ได้แก่ กรรมพันธุ์ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ฮอร์โมนไม่สมดุล ภาวะทุพโภชนาการ อาการระคายเคืองที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เป็นต้น
  • สิ่งแวดล้อมภายนอก

    ได้แก่ สารเคมีบางชนิดที่มาจากควันบุหรี่ เขม่ารถยนต์ ขบวนการทางอุตสาหกรรม สารก่อมะเร็งจากการปิ้ง ย่าง รมควัน หรือทอดเนื้อสัตว์จนไหม้เกรียม สีย้อมผ้า รังสีต่าง ๆ พยาธิ ตลอดจนการติดเชื้อเรื้อรัง เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ซึ่งสัมพันธ์กับมะเร็งตับ เป็นต้น
 

อาการบอกมะเร็ง

สิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือ โรคมะเร็งอาจไม่มีอาการแน่นอนชัดเจนในแต่ละบุคคล อาการที่แสดงออกจะขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง ระยะของโรคมะเร็ง และโรคประจำตัวอื่น ๆ ของคนไข้ ข้อมูลจากศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่มวัฒโนสถได้ระบุถึง 7 สัญญาณอันตรายที่บ่งชี้ว่าควรรีบมาพบแพทย์ทันที ได้แก่ 1) มีเลือดหรือสิ่งผิดปกติออกจากร่างกาย 2) พบก้อนหรือตุ่มเกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่งของร่างกายและมีลักษณะโตเร็วจนผิดปกติ 3) แผลเรื้อรัง 4) ขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระผิดปกติไปจากเดิม 5) เสียงแหบ ไอเรื้อรัง 6) กลืนอาหารลำบาก เบื่ออาหาร น้ำหนักลด 7) หูด ไฝ ปาน เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น โตผิดปกติ เป็นต้น

“รู้เร็ว รักษาได้ ช่วยให้…ห่างไกลโรคมะเร็ง”

 

มะเร็งรักษาได้

วิธีการรักษาโรคมะเร็งอาจใช้วิธีเดียวหรือหลายวิธีร่วมกันขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งแต่ละชนิดของคนไข้แต่ละคน ตลอดจนระยะและความรุนแรงของโรค ได้แก่ การผ่าตัด รังสีรักษา เคมีบำบัด ฮอร์โมนบำบัด การรักษาแบบผสมผสาน ตลอดจนการรักษาแบบประคับประคองในระยะสุดท้าย ซึ่งการรักษาแบบบูรณาการครบทุกมิติจากบุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการประกอบกับเครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นสูงทางการแพทย์จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการหมั่นสังเกตดูอาการผิดปกติด้วยตัวเองแล้ว การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ก็มีความสำคัญมาก ได้แก่ ตรวจร่างกายด้วยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง การตรวจผลแล็บกับห้องปฏิบัติการ ตรวจชิ้นเนื้อ ตรวจทางรังสี ตรวจโดยการส่องกล้อง และการตรวจพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ทำวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว ส่งผลให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสการรักษา และเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและครอบครัว  

เอาใจใส่ตรวจคัดกรองป้องกันมะเร็ง

การตรวจคัดกรองสำหรับโรคมะเร็งต่าง ๆ (Screening for Cancer) เป็นมาตรการค้นหาโรคมะเร็งระยะแรกเริ่มในผู้ที่ยังไม่ปรากฏอาการ มีเป้าหมายสำคัญคือ ลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและมีประโยชน์อย่างมาก เพราะหากค้นพบมะเร็งระยะแรกเริ่มสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายจากมะเร็งในอัตราที่สูงและสำหรับคนที่เป็นมะเร็งช่วยให้สามารถมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ แนวทางสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งระยะแรกเริ่มนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งเป็นสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น มะเร็งปากมดลูก หลักฐานทางคลินิกจากองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ผู้หญิงอายุระหว่าง 21 – 65 ปี ตรวจหาโอกาสการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกทุก ๆ 3 – 5 ปี เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต มะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งลำไส้ตรง The American Cancer Society และ National Cancer Institute แนะนำให้ผู้หญิงและผู้ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป เริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารแบบ Sigmoidoscopy หรือ Colonoscopy อย่างน้อยทุก ๆ 5 – 10 ปี เป็นต้น  

“ศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะเริ่มแรกวัฒโนสถ พร้อมให้บริการเพื่อป้องกันและค้นหาความเสี่ยง การเกิดโรคมะเร็งแบบเฉพาะรายบุคคล (Personalized)”

 
เนื่องในโอกาสวัน World Cancer Day 2017 อยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจเรื่องราวของโรคมะเร็งและดูแลสุขภาพอย่างจริงจังง่าย ๆ ตามหลัก 5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง ได้แก่ 5 ทำ คือ ออกกำลังกายเป็นนิจ ทำจิตแจ่มใส กินผักผลไม้ อาหารหลากหลาย และตรวจร่างกายเป็นประจำ 5 ไม่ คือ ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีเซ็กส์มั่ว ไม่มัวเมาสุรา ไม่ตากแดดจ้า และไม่กินปลาน้ำจืดดิบ เพื่อช่วยป้องกันก่อนเกิดโรคมะเร็ง

“360ºc Total Cancer Care “ดูแลมะเร็งครบทุกมิติ” ป้องกันและค้นหา วินิจฉัยถูกต้องชัดเจน รักษาแบบมีประสิทธิภาพ ฟื้นฟูร่างกายจิตใจ”

 
สอบถามเพิ่ม ศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะเริ่มแรกวัฒโนสถ โทร. 1719