ศูนย์รังสีรักษา

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ พร้อมรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีฉายรังสี โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการพร้อมเครื่องมือทันสมัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาได้อย่างถูกต้องชัดเจน และเน้นบริบทที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ป่วยและญาติเป็นสำคัญ ผู้ป่วยและญาติจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ระยะของโรค แนวทางและกระบวนการรักษา รวมถึงผลข้างเคียงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยตัดสินใจร่วมกับทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นหนึ่งในทีมการรักษา

จุดเด่นของเรา

 • ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการให้รังสีรักษา พร้อมเครื่องเร่งอนุภาคที่ทันสมัย (Linear Accelerator : รุ่น EDGE, รุ่น Vital Beam และ รุ่น Synergy) และเทคนิคการฉายรังสีแบบ IMRT, VMAT,  SRS/SRT,  SBRT) สามารถครอบคลุมการรักษามะเร็งทุกตำแหน่งและลดผลกระทบต่ออวัยวะข้างเคียง     
 • มีเครื่อง CT Simulator และ PET/CT Simulator ที่สามารถสร้างภาพได้ทั้งแบบ 3 มิติ (3DCRT), 4 มิติ (4DRT)
 • ให้การรักษาด้วยรังสีระยะใกล้ (Brachytherapy) แบบ High Dose Rate (HDR) และวางแผนการรักษาแบบ 3 มิติ

บริการทางการแพทย์

ให้คำปรึกษาและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิดด้วยวิธีฉายรังสี โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีรักษา พร้อมด้วยทีมพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็ง ทีมฟิสิกส์การแพทย์ และนักรังสีการแพทย์ผู้มีประสบการณ์

เครื่องมือและเทคนิคการรักษา

 • เครื่องเร่งอนุภาค รุ่น EDGE (Varian) ซึ่งมีซี่วัตถุกำบังรังสีแบบเล็กมาก (ขนาด 2.5 mm)  ที่สามารถให้ขอบเขตของลำรังสีที่สอดรับกับรูปทรงหรือขนาดของก้อนมะเร็ง ให้อัตราปริมาณรังสีสูง ซึ่งจะช่วยทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้การรักษาด้วยเทคนิค 4 มิติ (4DRT), IMRT/VMAT, SRS/SRT, SBRT
 • เครื่องเร่งอนุภาค รุ่น Vital Beam (Varian) เป็นนวัตกรรมเครื่องฉายรังสีที่ให้รังสีเอกซ์พลังงานสูง ให้การฉายรังสีแบบเฉพาะเจาะจงไปที่ตำแหน่งของก้อนมะเร็ง ทำลายเซลล์มะเร็งในขณะที่เนื้อเยื่อข้างเคียงได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ให้การรักษาด้วยเทคนิค 3 มิติ (3DCRT), IMRT/VMAT
 • เครื่องเร่งอนุภาค รุ่น SYNERGY (ELEKTA SYNERGY VMAT) เครื่องฉายรังสีจากการเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนสามารถให้การรักษาได้ครอบคลุมทั้งการรักษาแบบธรรมดา 2 มิติ (2DRT) ไปจนถึงการรักษาที่มีเทคนิคซับซ้อน 3 มิติ (3DCRT), Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) ตลอดจนเทคนิคการปรับความเข้มพร้อมหัวเครื่องที่หมุนรอบตัวผู้ป่วย Volumetric Modulated Radiotherapy (VMAT)
 • เครื่องเร่งอนุภาคทั้ง 3 เครื่องมีระบบรังสีรักษาภาพนำวิถี (Image Guide Radiation Therapy, IGRT) ตรวจสอบตำแหน่งการฉายรังสีด้วยระบบภาพก่อนการฉายรังสี หากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนก็จะทำการปรับแก้ไขโดยอัตโนมัติให้มีความถูกต้อง เพิ่มโอกาสในการหายขาดให้กับผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้น
 • เครื่องรังสีรักษาระยะใกล้ (Brachytherapy หรือ Internal Beam Therapy) คือ การใส่ต้นกำเนิดของรังสีในก้อนมะเร็งโดยตรงหรือในระยะใกล้  ให้อัตราปริมาณรังสีสูงและให้การรักษาโดยการวางแผนแบบ 3 มิติ (3DCRT)  ช่วยลดผลกระทบที่อาจมีต่อเนื้อเยื่อบริเวณรอบ โดยอาจใช้ร่วมกับการรักษาอื่น เช่น การฉายรังสีจากภายนอก หรือการผ่าตัด ฯลฯ

ข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ

 • พยาบาลจะทำการประเมินสภาพผู้ป่วย รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรักษา เพื่อเตรียมข้อมูลสำคัญก่อนเริ่มการรักษา
 • แพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และรวบรวมข้อมูลทั้งหมด  หลังจากนั้นจะอธิบายทางเลือก และแนวทางการรักษาในทุก ด้าน รวมทั้งข้อดี ข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละแผนการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติทราบ  และร่วมในการตัดสินใจ
 • หากมีเอกสารด้านการตรวจรักษาจากโรงพยาบาลอื่น ควรเตรียมมาด้วย เช่น  ประวัติการรักษาเดิม ใบตรวจผลเลือด ผลเอกซเรย์ ผลรายงานทางพยาธิวิทยา และ/หรือชิ้นเนื้อ ตลอดจนการรักษาต่าง ที่ผ่านมา

สอบถามเพิ่มเติมที่