นพ. ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

นพ. ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ความเชี่ยวชาญ:
Thoracic Surgery
ภาษา:
English, Thai

ตารางออกตรวจ

อังคาร
26 พ.ค.
พุธ
27 พ.ค.
Surgical Oncology Center
13:00 - 16:00
พฤหัสบดี
28 พ.ค.
ศุกร์
29 พ.ค.
Surgical Oncology Center
09:00 - 12:00
เสาร์
30 พ.ค.
อาทิตย์
31 พ.ค.
จันทร์
01 มิ.ย.
Cardiovascular Clinic
13:00 - 15:00
อังคาร
02 มิ.ย.
พุธ
03 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
13:00 - 16:00
พฤหัสบดี
04 มิ.ย.
ศุกร์
05 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
09:00 - 12:00
เสาร์
06 มิ.ย.
อาทิตย์
07 มิ.ย.
จันทร์
08 มิ.ย.
Cardiovascular Clinic
13:00 - 15:00
อังคาร
09 มิ.ย.
พุธ
10 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
13:00 - 16:00
พฤหัสบดี
11 มิ.ย.
ศุกร์
12 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
09:00 - 12:00
เสาร์
13 มิ.ย.
อาทิตย์
14 มิ.ย.
จันทร์
15 มิ.ย.
Cardiovascular Clinic
13:00 - 15:00
อังคาร
16 มิ.ย.
พุธ
17 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
13:00 - 16:00
พฤหัสบดี
18 มิ.ย.
ศุกร์
19 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
09:00 - 12:00
เสาร์
20 มิ.ย.
อาทิตย์
21 มิ.ย.
จันทร์
22 มิ.ย.
Cardiovascular Clinic
13:00 - 15:00
อังคาร
23 มิ.ย.
พุธ
24 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
13:00 - 16:00
พฤหัสบดี
25 มิ.ย.
ศุกร์
26 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
09:00 - 12:00
เสาร์
27 มิ.ย.
อาทิตย์
28 มิ.ย.
จันทร์
29 มิ.ย.
Cardiovascular Clinic
13:00 - 15:00
อังคาร
30 มิ.ย.
พุธ
01 ก.ค.
Surgical Oncology Center
13:00 - 16:00
พฤหัสบดี
02 ก.ค.
Cardiovascular Clinic
09:00 - 12:00
ศุกร์
03 ก.ค.
Surgical Oncology Center
09:00 - 12:00
เสาร์
04 ก.ค.
อาทิตย์
05 ก.ค.
จันทร์
06 ก.ค.
Cardiovascular Clinic
13:00 - 15:00
อังคาร
07 ก.ค.
พุธ
08 ก.ค.
Surgical Oncology Center
13:00 - 16:00
พฤหัสบดี
09 ก.ค.
Cardiovascular Clinic
09:00 - 12:00
ศุกร์
10 ก.ค.
Surgical Oncology Center
09:00 - 12:00
เสาร์
11 ก.ค.
อาทิตย์
12 ก.ค.
จันทร์
13 ก.ค.
Cardiovascular Clinic
13:00 - 15:00
อังคาร
14 ก.ค.
พุธ
15 ก.ค.
Surgical Oncology Center
13:00 - 16:00
พฤหัสบดี
16 ก.ค.
Cardiovascular Clinic
09:00 - 12:00
ศุกร์
17 ก.ค.
Surgical Oncology Center
09:00 - 12:00
เสาร์
18 ก.ค.
อาทิตย์
19 ก.ค.
จันทร์
20 ก.ค.
Cardiovascular Clinic
13:00 - 15:00
อังคาร
21 ก.ค.
พุธ
22 ก.ค.
Surgical Oncology Center
13:00 - 16:00
พฤหัสบดี
23 ก.ค.
Cardiovascular Clinic
09:00 - 12:00
ศุกร์
24 ก.ค.
Surgical Oncology Center
09:00 - 12:00
เสาร์
25 ก.ค.
อาทิตย์
26 ก.ค.
จันทร์
27 ก.ค.
Cardiovascular Clinic
13:00 - 15:00
อังคาร
28 ก.ค.
พุธ
29 ก.ค.
Surgical Oncology Center
13:00 - 16:00
พฤหัสบดี
30 ก.ค.
Cardiovascular Clinic
09:00 - 12:00
กรุณาเลือกวันและเวลาเพื่อทำการนัดหมาย