พญ. พจนา จิตตวัฒนรัตน์

พญ. พจนา จิตตวัฒนรัตน์

ความเชี่ยวชาญ:
Internal Medicine, Medical Oncology, Adult Hematology
ภาษา:
English, Thai

ตารางออกตรวจ

พุธ
27 พ.ค.
พฤหัสบดี
28 พ.ค.
ศุกร์
29 พ.ค.
เสาร์
30 พ.ค.
อาทิตย์
31 พ.ค.
จันทร์
01 มิ.ย.
อังคาร
02 มิ.ย.
พุธ
03 มิ.ย.
พฤหัสบดี
04 มิ.ย.
ศุกร์
05 มิ.ย.
เสาร์
06 มิ.ย.
อาทิตย์
07 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
08:00 - 10:00
Medical Oncology Center
08:00 - 12:00
จันทร์
08 มิ.ย.
อังคาร
09 มิ.ย.
พุธ
10 มิ.ย.
พฤหัสบดี
11 มิ.ย.
ศุกร์
12 มิ.ย.
เสาร์
13 มิ.ย.
อาทิตย์
14 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
08:00 - 10:00
Medical Oncology Center
08:00 - 12:00
จันทร์
15 มิ.ย.
อังคาร
16 มิ.ย.
พุธ
17 มิ.ย.
พฤหัสบดี
18 มิ.ย.
ศุกร์
19 มิ.ย.
เสาร์
20 มิ.ย.
อาทิตย์
21 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
08:00 - 10:00
Medical Oncology Center
08:00 - 12:00
จันทร์
22 มิ.ย.
อังคาร
23 มิ.ย.
พุธ
24 มิ.ย.
พฤหัสบดี
25 มิ.ย.
ศุกร์
26 มิ.ย.
เสาร์
27 มิ.ย.
อาทิตย์
28 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
08:00 - 10:00
Medical Oncology Center
08:00 - 12:00
จันทร์
29 มิ.ย.
อังคาร
30 มิ.ย.
พุธ
01 ก.ค.
พฤหัสบดี
02 ก.ค.
ศุกร์
03 ก.ค.
เสาร์
04 ก.ค.
อาทิตย์
05 ก.ค.
Medical Oncology Center
08:00 - 12:00
จันทร์
06 ก.ค.
อังคาร
07 ก.ค.
พุธ
08 ก.ค.
พฤหัสบดี
09 ก.ค.
ศุกร์
10 ก.ค.
เสาร์
11 ก.ค.
อาทิตย์
12 ก.ค.
Medical Oncology Center
08:00 - 12:00
จันทร์
13 ก.ค.
อังคาร
14 ก.ค.
พุธ
15 ก.ค.
พฤหัสบดี
16 ก.ค.
ศุกร์
17 ก.ค.
เสาร์
18 ก.ค.
อาทิตย์
19 ก.ค.
Medical Oncology Center
08:00 - 12:00
จันทร์
20 ก.ค.
อังคาร
21 ก.ค.
พุธ
22 ก.ค.
พฤหัสบดี
23 ก.ค.
ศุกร์
24 ก.ค.
เสาร์
25 ก.ค.
อาทิตย์
26 ก.ค.
Medical Oncology Center
08:00 - 12:00
จันทร์
27 ก.ค.
Medical Oncology Center
08:00 - 16:00
อังคาร
28 ก.ค.
Medical Oncology Center
08:00 - 16:00
พุธ
29 ก.ค.
Medical Oncology Center
08:00 - 16:00
พฤหัสบดี
30 ก.ค.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
08:00 - 10:00
Medical Oncology Center
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
กรุณาเลือกวันและเวลาเพื่อทำการนัดหมาย