ศูนย์สหสาขามะเร็ง

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์สหสาขามะเร็งวัฒโนสถ พร้อมด้วยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคมะเร็งและทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ
มีความตั้งใจอย่างสูงที่จะคลายความกังวลให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ตรวจพบแล้วว่า เป็นชนิดที่อยู่ในระยะผ่าตัดออกได้ 
โดยอาจผ่าตัดควบคู่กับการรักษาวิธีอื่น ๆ เช่น การรักษาด้วยรังสี เคมีบำบัด การรักษาด้วยฮอร์โมน ฯลฯ โดยการผ่าตัดจะช่วยลดอาการแทรกซ้อนให้ลดลง และทีมแพทย์จะคำนึงถึงจิตใจและร่างกายของผู้ป่วยเป็นหลัก เพื่อหายขาดจากโรคได้โดยเร็ว

จุดเด่นของเรา

 • การดูแลรักษาโดยศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์สูงในการผ่าตัดรักษามะเร็งชนิดต่าง ควบคู่กับการรักษาวิธีอื่น อย่างรวดเร็ว
 • พร้อมตอบคำถามและให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติ

บริการทางการแพทย์

พร้อมให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกเพศ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในการดูแลผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพทางด้านโรคมะเร็งแบบเฉพาะรายบุคคล (Personalized) แบบองค์รวม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้รับบริการเป็นหลัก ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพ และข้อจำกัด 

 • Gastrointestinal Cancer Clinic (คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ)
 • Head & Neck Cancer Clinic (คลินิกมะเร็งศีรษะและลำคอ)
 • Brain and Neurological Cancer Clinic (คลินิกมะเร็งสมองและระบบประสาท)
 • Bone Cancer Clinic (คลินิกมะเร็งกระดูก)
 • Skin Cancer Clinic (คลินิกมะเร็งผิวหนัง)
 • Lung and Thoracic Cancer Clinic (คลินิกมะเร็งปอดและทรวงอก)
 • Urological Cancer Clinic (คลินิกมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ)
 • Gynecological Cancer Clinic (คลินิกสตรีนรีเวชมะเร็งวิทยา)

เครื่องมือและเทคนิคการรักษา

เครื่องมือและเทคนิคการรักษาที่ทันสมัย  คลอบคลุมมาตรฐานการรักษา

ข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ

 • ก่อนผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด แพทย์จะมีการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและส่งพบอายุรแพทย์เฉพาะทางเพื่อประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนรับการผ่าตัด
 • ผู้ป่วยควรรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และลดโอกาสในการติดเชื้อ  ควรดื่มน้ำวันละ 6 – 8 แก้ว
 • ออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เพิ่มความทนทานและความยืดหยุ่น สามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
 • งดสูบบุหรี่ 3 – 6 สัปดาห์ก่อนผ่าตัด การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงระหว่างการผ่าตัด มีผลทำให้หัวใจของผู้ป่วยทำงานหนักมากขึ้น และทำให้แผลผ่าตัดหายช้า
 • หยุดการใช้ยาที่มีผลทำให้เลือดแข็งตัวช้าอย่างน้อย 7 วันก่อนผ่าตัด หรือตามดุลยพินิจของแพทย์
 • หยุดวิตามินหรืออาหารเสริมบางประเภท ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อพิจารณาว่าอาหารเสริมชนิดใดควรหยุดหรือรับประทานต่อได้
 • ฝึกเทคนิคการผ่อนคลายเพื่อช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล เช่น นั่งสมาธิ อ่านหนังสือที่ช่วยให้รู้สึกสงบ เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติมที่